Transfery pieniężne po świecie

Instrukcja wideo mówiąca o tym jak w błyskawiczny i bezpieczny sposób dokonywać transferów pieniężnych pomiędzy różnymi krajami nie tracąc na kursach walut.