Atrakcyjność 6

Odwaga, która jest, gdy znika wiara w myśl, że jej nie ma. Mądrość, która jest tam, gdzie otwarty umysł „nie wie”. Piękno, którym jestem, gdy nic nie potrzebuje być inne niż jest… Radość, która wypełnia mą duszę. Miłość, która wypełnia me...

Atrakcyjność 5

Słyszę, a nawet zaczynam śpiewać. Obserwuję, a co raz częściej po prostu widzę. Dotykam, a co raz częściej odczuwam bez potrzeby dotykania. Jestem, i co raz częściej po prostu pozwalam sobie czuć to i cieszyć się Obecnością. Kocham, bo taka jest moja...

Atrakcyjność 4

Nonkonformizm. Dystans do siebie i świata. Nieustająca chęć i łatwość zabawy. Pozwalanie sobie i innym na bycie osłami. Zmienność – pozwalanie Sobie i Światu na bycie w rytmie Życia, do którego śpiewamy swoje...

Atrakcyjność 3

Gotowość do doświadczania nowych sytuacji – moja pierwsza wizyta w Sądzie, w charakterze ławnika. Słuchanie potrzeb ciała – kilkugodzinny sen w trakcie dnia, ciało po prostu o to wołało. Porozumienie bez przemocy jako preferencja i nawyk –...

Atrakcyjność 2

  Artyzm – potrafię namalować obraz, ulepić motyla z plasteliny i potargać sobie układającego się włosa na głowie. Wrażliwość – potrafię wyrażać co czuję. Uczciwość – potrafię zadbać o szczerość w relacji z Wszechświatem. Piękno – podobam się...

Atrakcyjność 1

Od dziś przez 30 dni pisał tu będę o tym co postrzegam za atrakcyjne w tym co obecnie przejawia się jako ja. Nie o tym co ktoś mówi mi, że atrakcyjne jest we mnie, lecz o tym, co ja postrzegam za atrakcyjne w sobie, co odczuwam jako część siebie tu i teraz. Nie co...