Video Thumbnail
Staw się do życia

„Ty jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia.”